Kullanıcı Hizmet Şartları

Kullanıcı Hizmet Şartları

MADDE 1 - Taraflar

İşbu sözleşme; bir tarafta Turizm Bakanlığına bağlı A Grubu 8192 belge no'lu Türsab Acentası olan Evoteli Turizm Seyahat Acentası Bodrum Villa Tur.Tic.Ltd.Şti ile, (kısaca "Evoteli.com" olarak anılacaktır), diğer taraftan www.evoteli.com sitesine girerek alıveriş yapan internet kullanıcıları, üye, misafir veya ziyaretçileri (Kısaca "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır), arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir. Sözleşme tarihi Müşteri tarafından Evoteli.com'a üye olunan gün yada rezervasyon yapılan gün olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 - Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ tarafından satınalınan hizmetin ödeme koşulları, iptal ve iade şartları ve bu hususta uyulacak şartlar, Evoteli.com sitesinin kullanımı, ilan ekleme ve yayınlama hakları ile tarafların yükümlülükleri hakkındadır.

MADDE 3 - Tanımlar

MÜŞTERİ : www.evoteli.com e-ticaret sitesinden rezervasyon yaptıran kişi / internet kullanıcılarını ifade eder.

İLAN SAHİBİ : www.evoteli.com e-ticaret sitesinde ilan ekleyen kişi / internet kullanıcılarını ifade eder.

SİTE : www.evoteli.com domain adına sahip e-ticaret sitesi.

HİZMET : www.evoteli.com sitesinde MÜŞTERİ beğenisine sunulmuş satışa sunulan her türlü hizmeti ifade eder.

İLAN : www.evoteli.com sitesine İLAN SAHİBİ tarafından eklenmiş ve satışa açılmış ürün / hizmeti ifade eder.

HİZMET FİYATI : İLAN SAHİBİ tarafından hizmet ile ilgili sunulan fiyat teklifi.

TARAFLAR : MÜŞTERİ, İLAN SAHİBİ ve Evoteli.com

REZERVASYON : MÜŞTERİNİN www.evoteli.com adresinden İLAN SAHİBİNİN satışa sunduğu hizmet için rezervasyon yaptığı, aldığı durumdur.

SÖZLEŞME : Taraflar arasında akdedilen ve Madde 2’de belirtilen hizmetlerin ifasına ilişkin işbu sözleşme.

MADDE 4 - Sözleşmenin Kapsamı

4.1 www.evoteli.com sitesine internet ortamında bağlanan tüm kullanıcılar bu sözleşminin bütününü ve yine site’de yayınlanan iptal politikasını kabul etmiş sayılırlar.

4.2 18 yaşını doldurmamış kişiler Evoteli.com sitesinde herhangi bir İLAN için rezervasyon yapamazlar. Evoteli.com üzerinden 18 yaşını doldurmamış kişilerin yapacağı rezervasyonlar, ödeme yapılmış olacağı için rezervasyon işleminin ebeveyn denetiminde ve onayında olduğunu rezervasyon yapan kişi kabul etmiş sayılır ve tüm sorumluluk şahsına aittir

4.3 Evoteli.com sitesinin ödeme sisteminde Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların Sanal POS ödeme sistemlerini kullanmaktadır. Bu bağlamda hiçbir müşterinin Kredi kartı bilgileri; internet bankacılığı şifreleri ve bilgileri Evoteli.com tarafından görüntülenmemekte ve bu bilgilerin hiçbir parçası herhangi bir dijital mecrada saklanmamaktadır.

4.4 İLAN SAHİBİ Evoteli.com sistemine ekledikleri ilanları için iptal politikalarını kendileri belirlerler.

4.5 Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Evoteli.com sorumlu değildir. Dizgi veya sistem hatalarından dolayı İLAN fiyatının İLAN SAHİBİ tarafından eksik yada hatalı girilmesi durumunda Evoteli.com rezervasyon için yapılan ödemenin eksik kalan tutarını talep hakkını saklı tutar. Bu fiyatın müşteri tarafından kabul edilmemesi ve hizmet iadesi / iptali talep edilmesi durumunda Evoteli.com adresinde yayınlanan “iptal politikası” geçerli olacaktır.

4.6 Evoteli.com sisteminde ilan ekleme ve yayınlama işlemleri ücretsizdir.

MADDE 5 - Kullanıcı Hesapları, Yükümlülükleri ve Sistem Kullanımı

5.1 MÜŞTERİ kendi adına açtığı hesaptan sorumludur. Eklenen içerikler, yasadışı ve yasaları ihlal eden eylemler içermemelidir.

5.2 MÜŞTERİ 3. Şahısların hesabına eriştiğini veya giriş şifrelerinin haberi olmaksızın değiştirildiğini fark ettiğinde bu durumu derhal Evoteli.com'a bildirmelidir. Durum açıklığa kavuşturulana kadar Evoteli.com kullanıcı hesabını bloke etme hakkına sahiptir.

5.3 MÜŞTERİ kendi iletişim bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Evoteli.com MÜŞTERİ iletişim bilgilerinin doğruluğundan sorumlu değildir.

5.4 Üyelik hakkı hukuki anlamda kısıtlaması olmayan kişileri kapsar ve 18 yaşından küçükler üye olamazlar.

MADDE 6 - Evoteli.com Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

6.1 Evoteli.com ilan sahibi ve misafir arasında yapılacak sözleşme bedelindeki tutarı bloke etmekle ve rezervasyonun gerçekleşmesinden sonra Evoteli.com hizmet bedeli hariç kiralama bedelini ilan sahibine ödemekle yükümlüdür. 6.2 Kullanıcıların davranışlarından, kullanıcılar arasında yapılan sözleşme koşullarının yerine getirilmemesinden ve her iki taraf için doğacak zararlardan Evoteli.com sorumlu değildir.

6.3 Kullanıcılar tarafından rezervasyon talep formunda beyan edilen tüm yazılı bilgilerin gizliliğinden sorumludur.

6.4 Kullanıcı ödemelerinin takibi, rezervasyon değişikliği, mesai saatleri içerisinde müşteri hizmetleri desteğinden sorumludur.

6.5 Rezervasyon talebindeki yanlış bilgilerden ve zamanında yapılmayan değişikliklerden Evoteli.com sorumlu değildir.

6.6 Evoteli.com ilan sahibi tarafından belirlenmiş sözleşme şartlarında herhangi bir değişiklik yapamaz.

6.7 Evoteli.com üzerinden yayınlanan içerikler ve resimler ilan sahipleri ve sağlayıcılar tarafından sağlanmış olup istedikleri zaman değiştirme ve silme hakkına sahiptirler, bu gibi durumlardan Evoteli.com sorumlu değildir.

MADDE 7 - Evoteli.com Hizmet Bedeli Hakedişi

7.1 Evoteli.com web sitesi üzerinde satışı yapılan ilanlar, ilanda belirtilen toplam ücret karşılığında satışa sunulur. İlan fiyatları ilan sahipleri tarafından belirlenir ve sisteme eklenir. Sistem misafir tarafından seçilen günler için ilan sahibi tarafından belirlenmiş fiyatlar ile hesaplama yaparak ilanın talep edilen tarihdeki fiyatlarını listeler.

7.2 Evoteli.com verdiği hizmetin karşılığında misafirden alınmak şartıyla her rezervasyon için, kiralama toplam bedeli üzerinden hizmet bedeli alır.

7.3 Alınan hizmet bedeli rezervasyon işlemi sırasında açık olarak misafire bildirilir.

MADDE 8 - İlan Sahiplerinin Sorumlulukları

8.1 İlan sahibi, kullanıcılar tarafından rezervasyon isteği geldiğinde 24 saat içinde talebe olumlu veya olumsuz cevap vermekle yükümlüdürler.

8.2 İlan sahibi ve sağlayıcılar, konaklanan alanı, sözleşmenin amacına uygun biçimde kullanılmaya ve işletilmeye elverişli bir durumda misafire teslim etmekle yükümlüdür.

8.3 İlan sahibi, misafirin konaklayacağı süre içinde yapılması zorunlu olan esaslı onarımlar var ise, misafir tarafından bildirimde bulunulduğu anda, gideri kendisine ait olmak üzere yapmakla yükümlüdür.

8.4 İlan sahibi ve sağlayıcıların misafirin konaklayacağı yer hakkında yanlış bilgi vermemesi gerekir. Eğer ilan ile ilgili yanıltıcı bilgi vermiş ise misafirin rezervasyonu iptal etme hakkı vardır.

8.5 Konaklama yapılacak yerle ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklerin karşılanması ilan verene aittir.

8.6 Aşağıda belirtilen durumlarda misafirin rezervasyonu koşulsuz iptal etme hakkı vardır * Misafirin ilan sahibine ulaşamaması * İlanda yanlış adres beyanı * Yanlış ve yanıltıcı ilan * Ciddi temizlik sorunu * Ailede vefat (ispat gereklidir) * Gidilecek bölgede doğal afet * İlan tipi ile teslim edilen yerin farklı olması

8.7 ürkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesi’nin 1. Fıkrasında sayılan tesislere“günübirlik kiralanan evler” eklenmiştir. Böylece anılan maddenin son hali şu şekilde düzenlenmiştir. “Otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmî konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dinî ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.” “Bu Kanun’un 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar. Buna göre , ilan sahibi Evoteli.com da yayınladığı konaklama yeri için Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre 1774 sayılı kimlik bildirme kanunununda yer alan maddeleri yerine getirmekle sorumludur.

MADDE 9 - Misafirlerin sorumlulukları

9.1 Misafir rezerve edeceği konaklama yerinin şartlarını ve koşullarını dikkatle incelemelidir. İlan sahibi ve sağlayıcıların belirlediği kurallar doğrultusunda iptal koşulları belirlenir. Misafir bu koşulları kabul etmiş sayılır.

9.2 Misafir konaklama yerine gelmelerinden bir hafta öncesinde anahtar yetkilisiyle veya resepsiyon yetkilisi ile iletişime geçerek varış saatini bildirilmelidir.

9.3 Misafir rezerve ettiği konaklama yerinin ilan sahibi veya sağlayıcısı tarafından rezervasyonun iptal edilmesi veya sunulamayacağı durumda olmasına karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu gibi durumlarda Evoteli.com size aynı özelliklerde bir konaklama yeri sunmaya çalışır. Bir alternatif sunulamayacak durumdaysa rezervasyon iptal olacaktır ve Evoteli.com rezervasyon için ödenmiş olan tutarı ve hizmet bedelini misafire iade edecektir.

9.4 Misafir sayısı rezervasyonda belirtilmiş kişi sayısını aşamaz.

9.5 Misafirler konaklama yapacağı mülke, eşyalara, mobilyalara ve ekipmanlara özen gösterilmedir.

9.6 Misafirlerin konaklama süresi içerisinde kaldığı mülkte yasa dışı faaliyet gerçekleştirmesi, uyuşturucu ve benzeri madde bulundurması, her türlü silah ve benzeri materyaller bulundurması yasaktır.

9.7 Herhangi bir şikayet durumunda misafir bu durumu belgelemek durumundadır. Böyle bir durumda misafirin 24 saat içinde Evoteli.com ile irtibata geçmesi gerekmektedir. 24 saatlik bildirim süresi geçtikten sonra oluşan aksaklık, sorun ve talep bildirimleri ilan sahibi ve misafir arasında değerlendirilecektir. 24 saatin dolumundan sonra gelecek iptal talepleri için ilan İptal Politikası geçerli olacaktır.

9.8 Bazı ilan sahipleri misafir ile ekstra bir sözleşme yapmak isteyebilir, misafir bu duruma karşı hazırlıklı olmalıdır.

9.9 Misafir rezervasyon sırasında kendisinden istenilen bilgileri gerçeğe uygun yazmalıdır. Yanlış verilen bilgi beyanlarında ilan sahibinin rezervasyonu iptal etme hakkı olduğundan verilen bilgilerin doğruluğundan misafir sorumludur. Yanlış beyan edilen bilgilerden kaynaklanan rezervasyon iptallerinde ödeme iadesi yapılmamaktadır.

9.10 Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesi’nin 1. Fıkrasında sayılan tesislere“günübirlik kiralanan evler” eklenmiştir. Böylece anılan maddenin son hali şu şekilde düzenlenmiştir. “Otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmî konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dinî ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.” “Bu Kanun’un 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar. Buna göre , misafir ve beraberindekiler rezervasyon sırasında Evoteli.com tarafından kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri (Kimlik,pasaport ) gerçeğe uygun vermelidir. Konaklama sırasında sizden istenilen belgelerin ibrazı gerekmektedir.Gerçeğe uymayan beyanlarında ilan sahibinin rezervasyonu iptal etme hakkı olduğundan verilen bilgilerin doğruluğundan misafir sorumludur. Yanlış beyan edilen bilgilerden kaynaklanan rezervasyon iptallerinde ödeme iadesi yapılmamaktadır. Not: Konaklama yapacağınız yere giriş tarihi öncesi veya aynı gün isim değişikliklerinizi lütfen bildiriniz.

MADDE 10 - Rezervasyon İptalleri, Değişiklikler ve Ödeme

10.1 Onaylanan rezervasyonların ön ödeme ücreti şirket hesabımıza yatırıldıktan sonra veya kredi kartı ile ödeme gerçekleştikten sonra geçerlilik kazanır.

10.2 Rezervasyon iptal işlemi, rezervasyon yapılan ilanın iptal politikası geçerli olmak şartıyla Evoteli.com'a faks veya e-mail yolu ile yazılı olarak bildirimde bulunulması ile gerçekleştirilir. Rezervasyon iptallerinde Evoteli.com hizmet bedeli kesinlikle iade edilmez, ilan sahibi tarafından uygulanmış iptal politikasının şartları gereği iptal işlemi gerçekleştirilir. İlan iptal politikası ilan sahibi tarafından belirlenmektedir ve Evoteli.com seçili politikanın uygulanması amaçlı ilan sahibine yardımcı olmaktadır. İptal politikalarından doğabilecek olası anlaşmazlıklar Evoteli.com'u bağlamaz ve ilan sahibi ile müşteri arasında çözüm üretilmelidir. Rezervasyon iptal öncesi iptal şarlarımızı incelemenizi tavsiye ederiz.

10.3 Muhtelif nedenlerden, teknik sorun veya hizmet verenden kaynaklı problemlerden dolayı oluşabilecek sorunlarda Evoteli.com misafiri bilgilendirmek kaydı ile hizmetin iptalini gerçekleştirebilir. Hizmet iptali Evoteli.com tarafından gerçekleştirildiğinde yapılan ödemenin tamamı misafire iade edilir.

10.4 Misafir yapmış olduğu rezervasyon için süre uzatma, kısaltma, konaklayacak misafirlerde değişiklik, kişi sayısında artış yada azalma gibi durumları yazılı olarak Evoteli.com'a girişten en az 24 saat önce bildirmelidir. Konaklama yerinin ve iptal politikalarının uygunluğu durumuda talep edilen değişiklikler gerçekleştirilir. Bu gibi durumlarda ekstra ücretle karşılaşılabilir. Rezervasyon sırasında havale ödeme seçeneği seçilir ise, rezervasyon gerçekleşme saatinden en fazla 48 saat içinde belirtilen tutar banka hesaplarımıza havale/eft yöntemi ile gönderilmelidir.

Banka Hesap :

AKBANK |  Bodrum Villa Turizm Tic.Ltd.Şti

İban 

TR52 0004 6002 7988 8000 2061 23 TL 

TR12 0004 6002 7903 6000 2061 29 EUR

TR62 0004 6002 7900 1000 2061 28 USD

TR15 0004 6002 7900 3000 2061 30 GBP 

MADDE 11 - Yorum Politikası

11.1 Evoteli.com platformunda sadece üyeler yorum yapma hakkına sahiptirler. Bu durumda web sitemizde yapılan tüm yorumlar gerçektir ve kullanıcılar tarafından yapılmıştır.

11.2 Eğer yapılan yorumlar saldırgan ve tehditkar bir dil içeriyorsa, ilan sahibinin veya iletişime geçilecek kişinin adı ve soyadı ve/veya dairenin adresi geçiyorsa, reklam özelliği taşıyorsa yorumlar Evoteli.com tarafından silinecektir.

MADDE 12 - Geçerlilik Süresi ve Fesih

Kullanıcılar ile Evoteli.com belirsiz bir süre zarfında sözleşme yapmışlardır. Evoteli.com kullanıcı sözleşmesini iki hafta öncesinden bildirmek şartıyla herhangi bir zamanda sonlandırabilir.

MADDE 13 - Gizilik Politikası

Evoteli.com web sitesi üzerinden, telefon, fax veya ofis personelimiz ile direk ilitişime geçerek tarafımıza ilettiğiniz kişisel bilgileriniz kesinlike 3. şahıslar ile paylaşılmamaktadır.

MADDE 14 - İptal Politikaları

TEMEL       Misafir giriş (check-in) tarihinine 30 gün kalaya kadar  iptallerde kesintisiz tüm ödemeleriniz iade edilir. 30 günden az kalan süre içinde yapılan iptallerde herhangi bir iade yapılmaz ve %100’lük kesinti uygulanır.

DENGELİ  Misafir giriş (check-in)tarihinizden 30 gün kalaya kadar  iptallerde %50 para iadesi edilir. 30 günden az kalan süre içinde yapılan iptallerde herhangi bir iade yapılmaz ve %100’lük kesinti uygulanır.

KATI           Misafir giriş (check-in) tarihinizden 60 gün kalaya kadar  iptallerde %50 para iadesi edilir. 30 günden az kalan süre içinde yapılan iptallerde herhangi bir iade yapılmaz ve %100’lük kesinti uygulanır.

MADDE 15 - Vergilendirme ve Fatura

15.1 Evoteli.com üzerinden yapılan rezervasyonlarda Evoteli.com hizmet bedeli tutarı kadar fatura kesmektedir.

15.2 Ev sahipleri kira gelirleri için beyanname vermelidirler. Vergi mükellefi olmayan ev sahipleri fatura düzenleyemezler, sadece vergi beyanında bulunabilirler.

15.3 Evoteli.com platformu üzerinden rezidans, apart veya işletme belgesi bulunan işletmeler veya ticari tesisler Evoteli.com aracılığı ile misafirden tahsil ettikleri ücret karşılığında misafire fatura vermelidirler.

MADDE 16 - Kapanış Hükümleri

16.1 Evoteli.com ve Kullanıcılar arasında yapılmış sayılan bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre idare edilecektir.Muğla ili Bodrum mahkemeleri yetkilidir

16.2 Kullanıcının üye hesabındaki iletişim bilgileri, özellikle email adresi güncel olmalıdır. Evoteli.com tarafından ulaşılabilirliğinin sağlanması gerekmektedir.
Veri Sorumlusu: Bodrum Villa Turizm Tic.Ltd.Şti

Posta adresi: Zengin Hüseyin Sok.Gümbet Mh No27-C Bodrum Muğla

E- posta adresi: info@evoteli.com
evoteli.com

evoteli.com

Web Sitemizde temel işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz ile nasıl etkileşimde bulunduğuna dair bilgi toplamak için çerezleri kullanıyoruz. Lütfen Daha Fazla Bilgi Edinin

Kabul Et Detaylar

EVOTELİ Telefon Doğrulama


Kod Gelmedi mi?